Kinderen in groep 4 maken tweemaal per jaar een Cito-toets. Als eerste in januari , de toets Cito M4. De tweede toets vindt plaats in mei of juni , de E4-toets. Wat is nu van belang om als ouders en opvoeders over de Cito’s M4 en E4 te weten? In dit artikel leggen we alles uit over de Cito M4 en E4. Zodoende bent u duidelijk geïnformeerd.

Welke toetsen worden er afgenomen?

Om te beginnen zijn dit de toetsen die in januari en mei worden afgenomen: rekenen, begrijpend lezen, woordenschat en spelling. De kinderen worden getoetst over alle onderdelen die in groep 4 behandeld moeten worden. Onder meer: delen en vermenigvuldigen, rekenen tot en met honderd. Op het gebied van spelling gaat het over de juiste schrijfwijze van zowel categoriewoorden als werkwoorden. Woordenschat wordt getoetst aan de hand van de woorden die kinderen in deze groep zouden moeten kunnen toepassen. Begrijpend lezen gaat over de wijze waarop kinderen teksten lezen en interpreteren. Deze onderdelen komen tijdens groep 4 langs en zouden dus goed gemaakt moeten kunnen worden.

Belang

Waarom neemt de basisschool deze toetsen bij leerlingen af? Wat is er zo nuttig aan de scores van kinderen? De basisschool doet er alles aan om de doorgaande lijn van kinderen zichtbaar te maken. Door elk jaar twee keer een Cito te doen is die lijn goed te volgen. De leerkrachten kunnen zien of leerlingen individueel of als klas voldoende en naar verwachting ontwikkelen. Zo niet, dan kan er een plan worden gemaakt om het kind verder te helpen in het leren. Daarbij zijn de Cito-scores van belang voor de overgang van de basisschool richting het voortgezet onderwijs. De score telt dan ook mee.

Voorbereiding

Het is normaal zo dat de basisschool haar leerlingen goed voorbereid op de Cito-toetsen die in januari en mei worden afgenomen. Alle inhoud van de Cito-toets komt dan ook terug in de les. Er kan dus gezegd worden dat leerlingen vanzelf worden voorbereid op de Cito-toetsen. Helaas is dit niet helemaal het geval, want de Cito-toetsen in groep 4 verschillen van de normale toetsen uit de methode. Niet alleen de inhoud is soms verder, ook de vraagstelling is anders dan kinderen gewend zijn op de methodetoetsen. Het is dus niet raar dat de meeste ouders ervoor kiezen om deze belangrijke toetsen thuis samen te oefenen. Daar zijn goede oefenboeken voor nodig, die weten wat er in groep 4 aan bod komt. De oefenboeken van Educazione kunnen helpen om leerlingen uitgebreid voor te bereiden op de Cito-toetsen van januari en mei.

Cito-toets thuis oefenen

Educatieve uitgeverij Educazione heeft een drietal oefenboeken uitgebracht voor kinderen in groep 4. Met deel 1 worden kinderen voorbereid op alle Cito-toetsen van M4, terwijl deel 2 voorbereidt op de toetsen van E4. Deel 3 betreft het meest complete oefenboek en betreft een bundeling van beide boeken. Meer dan 330 opdrachten per deel bieden de oefenboeken van Educazione volop materiaal om de Cito-toets van groep 4 met uw kind te oefenen. Op het gebied van begrijpend lezen, rekenen, spelling, woordenschat en taal komt alles aan de orde. De oefenboeken van Educazione worden door vele ouders gebruikt om hun kinderen voor te bereiden op de toetsen van Cito. De oefenboeken zijn als ebook of echt boek te verkrijgen. Bezoek voor meer informatie deze pagina.

Samenvatting

In groep vier van de basisschool worden twee belangrijke toetsen afgenomen: de Cito M4 en de Cito E4. De toetsen gaan in op rekenen en taal en zijn erg zinvol omdat ze de leerresultaten van kinderen in kaart brengen. De leerkrachten gebruiken de scores om plannen te maken om kinderen verder te begeleiden. Vanwege het belang van deze scores besluiten veel ouders en opvoeders om hun kinderen thuis extra voor te bereiden op de Cito-toetsen. De oefenboeken van uitgeverij Educazione kunnen daarbij helpen. In de oefenboeken komen alle onderdelen uit groep 4 aan bod en worden kinderen zeer goed voorbereid op de toetsen van het vierde leerjaar.